Novel Sulfolobus Virus with an Exceptional Capsid Architecture

 

Authors
Wang, Haina; Guo, Zhenqian; Feng, Hongli; Chen, Xiuqiang; Li, Zhimeng; Hernández Ascencio, Walter Ismael; Dai, Xin; Zhang, Zhenfeng; Zheng, Xiaowei; Mora López, Marielos; Fu, Yu; Zhang, Chuanlun; Zhu, Ping; Huang, Li
Format
Article
Status
publishedVersion
Description

Publication Year
2017
Language
Topic
Archaeal virus
Capsid architecture
Membrane acquisition
Virion assembly
Virus release
Fuente
Kérwá
Get full text
https://jvi.asm.org/content/92/5/e01727-17
http://hdl.handle.net/10669/78946
Derechos
openAccess
Licencia