La miseria del esencialismo

 

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả: Reyes Rivas, Roxana
Định dạng: artículo
Ngày xuất bản:1996
Miêu tả:No. 50 (ene. 1996), p. 209-216.
Quốc gia:Repositorio UNA
Tổ chức giáo dục:Universidad Nacional de Costa Rica
Repositorio:Repositorio UNA
Ngôn ngữ:Español
OAI Identifier:oai:https://repositorio.una.ac.cr:11056/19902
Truy cập trực tuyến:http://hdl.handle.net/11056/19902
Access Level:acceso abierto
Từ khóa:FEMINISMO
FEMINISM
MUJERES
WOMEN
PENSAMIENTO
THOUGHT
FILOSOFÍA
PHILOSOPHY